6-khu-cong-nghiep-moi-o-vinh-phuc-2

10 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

TẦM NHÌN 10 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC – TẠO ĐÀ THĂNG HOA CHO BẤT ĐỘNG SẢN

Để đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại; thân thiện với môi trường, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp du lịch của vùng và cả nước; đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp; Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn:

Continue reading “10 NĂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC”