Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2020 -2024

Bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 đến 2024 Theo quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020 đến 2024 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quyết định này thay thế quyết định 61/2014/QĐ-UBND Bảng khung giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành  ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Continue reading “Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2020 -2024”

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn 2030 định hướng 2050

Quy hoạch Vĩnh Phúc tầm nhìn 2030 định hướng 2050. Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Dưới đây, batdongsan-cdt.com sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin và bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021 – 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 nói chung và bản đồ quy hoạch thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

mot-goc-tp-vinh-yen
Thành phố Vĩnh Yên – quy hoạch Vĩnh Phúc
Continue reading “Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc tầm nhìn 2030 định hướng 2050”